Bestuur zijdehoenclub

​Pim van Wouw: Voorzitter en verantwoordelijk voor promotiematerialen en bemiddelingsbureau

voorzitteratzijdehoenclub.nl 

Ben Beens: Vicevoorzitter en verantwoordelijk voor clubblad 

vicevoorzitteratzijdehoenclub.nl

Leanne Loef: Secretaris

secretarisatzijdehoenclub.nl

Janny Burggraaf-Kroon: Penningmeester en verantwoordelijk voor ledenadministratie

penningmeesteratzijdehoenclub.nl 

 

Daarnaast hebben we de volgende commissies:

 

Foktechnische commissie en (H)erkenningen: 

-Hans Ringnalda

-Wien Vullings

-Tamara Franken

-Richard Schouten

Vragen kunt u mailen naar:  bestuurslid2atzijdehoenclub.nl

 

Redactie clubblad & website:

Joop Langeveld, (Lid) Richard Schouten, Ben Beens 

 jooppluimveeatgmail.com, bestuurslid2atzijdehoenclub.nl

redactieatzijdehoenclub.nl

Kopij inleveren altijd jaarlijks voor 01-07 en voor 01-01.