Bestuur zijdehoenclub

​Pim van Wouw: Voorzitter en verantwoordelijk voor promotiematerialen en bemiddelingsbureau

voorzitteratzijdehoenclub.nl 

Ben Beens: Vicevoorzitter en verantwoordelijk voor clubblad & website

vicevoorzitteratzijdehoenclub.nl

Leanne Loef: Secretaris

secretarisatzijdehoenclub.nl

Ruurd van der Meulen: 2e Secretaris, Nieuwsbrief en Club Facebook pagina. 

nieuwsbriefatzijdehoenclub.nl

Ben Beens: Penningmeester en verantwoordelijk voor ledenadministratie

penningmeesteratzijdehoenclub.nl 

 

Daarnaast hebben we de volgende commissies:

 

Foktechnische commissie en (H)erkenningen: 

-Hans Ringnalda

-Wien Vullings

-Tamara Franken

-Richard Schouten

Vragen kunt u mailen naar:  bestuurslid2atzijdehoenclub.nl

 

Redactie clubblad & website:

Joop Langeveld,  Ben Beens, Ruurd Van der Meulen  

 jooppluimveeatgmail.com

bbeensatsolcon.nl

Kopij inleveren altijd jaarlijks voor 01-07 en voor 01-01.