Lid worden

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het verenigingsjaar.

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Vanaf 01-11 hoeft men niet meer de contributie te betalen voor dat jaar, maar wel alvast gelijk voor het komende jaar.
 • Na invulling van het aanmeldformulier bent u  direct lid van de club en kunt u met alle activiteiten meedoen.
 • Het aanmelden als lid van de vereniging houdt in dat u contributie verschuldigd bent.
 • Er bestaan drie soorten lidmaatschap:
  Jeugdlid  voor leden tot en met 16 jaar (geldend tot het jaar waarin men 16 wordt).
  Seniorlid 
  Familie lid (lidmaatschap met twee stemrechten)  
 • Het lidmaatschap bedraagt:

 Familie €22,50

 Senior €17,50  

  Jeugd €10,00

 Rekening RABO IBAN: NL02RABO01614.06.564 t.n.v. Zijdehoenclub te Zwaag

 • Leden worden per mail op de hoogte gebracht van de komende evenementen.
 • Beëindiging van het lidmaatschap kan per mail of schriftelijk worden aangegeven bij de secretaris van de vereniging. Dit dient te geschieden voor 1 januari  van het nieuwe verenigingsjaar.
 • Door u aan te melden als lid van de Zijdehoenclub, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Klik hier om lid te worden en uw gegevens door te sturen

Na het inschrijven ontvang je van ons zo snel mogelijk een mail met meer informatie.