Op 1 Juli 2023 hebben we onze ALV en zomerdag gehouden in Putten bij ons Lid Jan-Willem vd Kraats. Een buitengewone plezierige dag met een prettig en goed verlopen ALV. Daarna een geweldig bezoek aan de Mariahoeve te Putten en we hebben afgesloten met een BBQ. 

De Zijdehoendag op 5 November was een groot succes! Eerst een lezing van Hans Ringnalda en daarna een dierbespreking aan de hand van foto's door Hanno Dijkhorst. 

Hieronder in foto's een impressie van de dag.