Nieuws

 • Beste leden,

  Het bestuur heeft vandaag overleg gehad met betrekking tot de komende ALV in relatie tot de situatie betreffende het coronavirua. We zijn een meer dan landelijke vereniging, hetgeen inhoudt dat er leden in risicogebieden wonen. Tevens is onze ledengroep een doorsnede uit de bevolking, hetgeen inhoudt dat wij oudere leden en leden met een suboptimale weerstand door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebben. Om deze op een ALV samen te brengen is ons inziens met de huidige stand van zaken een risico, wat wij niet moeten willen aangaan. Derhalve heeft het bestuur vandaag unaniem besloten de ALV op te schorten naar een nader vast te stellen datum.

  Met vriendelijke groeten,
  Uw secretaris Leanne Loef

  De Zijdehoenclub.


 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Zijdehoenclub

   

  Zaterdag 21 Maart 2020         

  Café de Berken,

  Hessenweg 228,

  3791 PR Achterveld.

   

  Aanvang 10.30 uur, de zaal is open vanaf  10 uur.

   

   

  Agenda;

  1.  Opening.

  2.  Mededelingen.

  3.  Vaststellen agenda.

  4.  Ingekomen stukken.

  5.  Jaarverslag   secretaris.

  6.  Jaarverslag   penningmeester.

  7.  Verslag  kascontrole Commissie.

  8.  Benoeming  kascontrole.

  9.  Bestuursverkiezing:

       Aftredend en herkiesbaar: Janny Burggraaf.

       Het bestuur  zal een kandidaat voordragen : Ruud van der Meulen.

       Als er een tegenkandidaat is met 10 voorkeurstemmen, kunt U zich melden bij de secretaris

       voor de ALV.

  10. Pauze: Tijdens de pauze is er gelegenheid om Uw contributie  contant te betalen bij de  

         Penningmeester.

         Indien U niet aanwezig kunt zijn verzoeken wij U vriendelijk het verschuldigde bedrag

         Over te maken op rekening nr: NL02RABO0161406564 t.n.v. Zijdehoenclub  te

         Zwaag.(altijd onder vermelding van : Uw achternaam  en lidnummer)

  11. Evaluatie Zijdehoendag en Clubshow 2019.

  12. Zijdehoendag en Clubshow 2020.

  13. Keurmeesters Zijdehoen en Clubshow 2020.

  14. Zomerdag.

  15. Clubblad en Site.

  16. Iemand in het zonnetje zetten.

  17. Nieuwe kleuren voor herkenning en erkenning.

  18. Rondvraag: De inhoudelijke punten kunnen voor 14 Maart a.s. schriftelijk bij de

         secretaris worden ingebracht.

         Ter vergadering kunnen in de rondvraag alleen vragen worden gesteld n.a.v.

         de vergadering.

  19.  Sluiting.

   

   


 • Nieuwsbrief 4-3-2020.

   

  Beste Zijdehoenliefhebbers.

   

  Het jaar 2019 zit erop.Het was het eerste jaar van het nieuwe bestuur.

  Omdat de huidige bestuursleden in verschillende provincies wonen,hebben

  we een centraal punt uitgekozen voor de bestuursvergaderingen.Zodat

  iedereen even veel kilometers moet rijden. Het is Uden geworden in

  Brabant.

  We zijn nu bezig een goed beleid en taakverdeling op papier te zetten.En

  daar hebben we mensen voor nodig ,die dat helpen uitvoeren.We houden per

  jaar 4 vergaderingen.

  Op dit moment zijn er maar 4 bestuursleden. En dat is te weinig, om te

  doen wat we voor ogen hebben.

  Dus mensen,stel je beschikbaar voor een bestuursfunctie.Je bent zeer

  welkom bij dit gezellige clubje.

  We hebben al iemand die zich beschikbaar stelt. Maar we zoeken nog 2

  kandidaten.

   

  Het jaar 2020 is begonnen, de broedmachines draaien weer op volle

  toeren.

  Hier en daar lopen er al kuikens.

   

   

  Vergeet niet de ALV op zaterdag 21-03-2020 in Achterveld.

  We nodigen U graag uit voor deze vergadering. Hier kunt U Uw stem laten

  horen. Zie voor meer gegevens van de jaarvergadering onze website.

  Kennismaken met de eventuele nieuwe bestuursleden.

  Het eerste "bakkie" koffie of thee is voor rekening van de

  Zijdehoenclub.

  U kunt U voor de vergadering opgeven voor de lunch. Dit op eigen kosten.

   

  Het clubblad wordt na de ALV verzonden naar de leden.

  Daarin staan de uitslagen en prijswinnaars van de clubshow in Boskoop.

   

  Namens het bestuur groet ik allen,

   

  Pim van Wouw.

   


 • De inschrijving voor de Clushow 2020 te Boskoop sluit 2 januari 2020. Wees er dus nog snel bij, als u zich nog niet hebt ingeschreven. 

  Het inschrijfformulier als het vraagprogramma zijn te downloaden rechtstreeks van de website van de KLN. (www.kleindierliefhebber.nl) onder Provinciale Bondstentoonstelling Zuid Holland 16-18 januari 2020.

  Succes


 • De zomerdag 2020 staat gepland voor zaterdag 4 juli 2020. Een dag om elkaar als leden te ontmoeten bij een van de leden thuis. een gezellige bbq wordt geregeld, en er is veel tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

  In 2020 zal deze dag gehouden worden bij onze secretaris, Leanne Loef in Merkelbeek (Limburg). In een prachtige omgeving.

  Het programma van deze dag wordt nog gemaakt, volgt tzt. 

   


 • Beste leden,

  De Clubshow 2020 is dit jaar van 16-01-2020 t/m 18-01-2020 bij de KL Zuid Holland te Boskoop 

  verdere info volgt.

  mvg de Bestuursleden 


 •  Concept  KLN Meerjarenplan 2019 – 2020, met de basis op orde naar een toekomstbestendige KLN, ¨de fokker centraal en het welzijn van het dier voorop¨, gereed.

  Lees meer hierover via de onderstaande link ,

  https://www.kleindierliefhebbers.nl/home1/nieuwsberichtenv/1014-oproep-aan-alle-kln-leden