Voorzitter Hanno Dijkhorst 

voorzitter@zijdehoenclub.nl

Secretaris Leanne Loef

secretaris@zijdehoenclub.nl

Penningmeester Ben Beens 

penningmeester@zijdehoenclub.nl

Vice-voorzitter Pim van Wouw

info@zijdehoenclub.nl

Daarnaast heeft de Zijdehoenclub een aantal commissies.

 

Foktechnische commissie en erkenningen;

Hanno Dijkhorst en Leanne Loef.

 

Show en tentoonstelling commissie;

Pim van Wouw

 

Redactie clubblad & website;

Joop Langeveld, Ben Beens en Hanno Dijkhorst.

 

Ereleden Zijdehoenclub;

Joop Goetzee Ere-voorzitter

Hans Ringnalda

 

Leden van verdienste:

A. van Rewijk

G. Stigter

M. Zwanenburg

E. Meerveld

 

kopij voor het clubblad inleveren jaarlijks voor 01-07 en voor 1-12.