Statuten Zijdehoenclub

Afschrift ener akte, houdende algehele statutenwijziging van de te Badhoevedorp gevestigde vereniging: Zijdehoenclub d.d. 27 april 2001.